Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
BEZ TYTUŁU
Instalacja site-specific 2,5 x 3,2 x 2,75m, Henry Moore Gallery, Royal College of Art Londyn, 2009
lewa strona od góry: pierwotny widok przestrzeni oraz przekrój poprzeczny instalacji.